1 min read

ข้อเสียของเซ็กส์  มุมมองที่ควรพิจารณา

เพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทางธรรมชาติที่มนุษย์มักใช้เพื่อแสดงความรัก ความผูกพัน และความใกล้ชิด แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็มีบางคนที่ใช้เซ็กส์ เป็นเงื่อนไขในการมอบความรักให้กับใครสักคน เหมือนอย่างในคลิปโป๊ หรือในชีวิตจริงของเราบางคนก็มองว่าเซ็กส์เป็นเพียงความสนุกสนาน อย่างไรก็ดี การมีเพศสัมพันธ์ก็มีข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจหลลายข้อ

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ

1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากการมีเซ็กส์โดยไม่ป้องกันเหมือนในคลิปโป๊ มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคหลายชนิด เช่น คลามิเดีย หนองใน ซิฟิลิส เอดส์ ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

2. การตั้งครรภ์ เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมีโอกาสตั้งครรภ์ และอาจเป็นปัญหาของสังคมหากไม่สามารถจัดการดูแลได้อย่างเหมาะสม เหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวมีคุณแม่วัยใสจำนวนมาก ซึ่งขาดความสามารถในการเลี้ยงดู

3. อาการทางกาย เพศสัมพันธ์ที่รุนแรงหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่ออวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์ ไปที่เลียนแบบคลิปโป๊บ่อยๆก็ต้องระวังเอาไว้ด้วย มีโอกาสเสี่ยงบาดเจ็บในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์

ผลกระทบทางอารมณ์

1. ความรู้สึกผิด บางคนอาจรู้สึกผิด หรือกังวลหลังมีเพศสัมพันธ์ พบได้บ่อยในกลุ่มของคนที่กลัวความรัก หรือเป็นกลุ่มคนที่มีความรักมาก่อน หลายๆคนมักจะรู้สึกดิ่งหรือรู้สึกเสียใจ หลังจากเสร็จกิจกรรม

2. ความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิง เพศสัมพันธ์ในบางสถานการณ์อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ บางทีคู่รักบางคู่ก็ทำคลิปโป๊ด้วยกัน มีการเชิญบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีการนัดมีเซ็กส์แบบหมู่

ผลกระทบทางสังคม

1. การถูกตีตรา สังคมบางกลุ่มอาจตีตราผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือมีมุมมองแง่ลบต่อคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดมาจากการมองสังคมที่ต่างกัน สร้างความหงุดหงิดใจให้กับผู้หญิงบ่อยๆ

2. ความรุนแรงทางเพศ เพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม ถือเป็นความรุนแรงทางเพศ หรือบางคนก็ นัดถ่ายคลิปโป๊กับวัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กลายเป็นคดีอาญาตามมาก็ได้

นอกจากผลกระทบในแง่ต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ยังมีผลกระทบทางกฎหมาย จากการการข่มขืนให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม เป็นการข่มขืน ผิดกฎหมายและอาจต้องถูกจำคุก หรือการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ถือเป็นการล่วงละเมิด ผิดกฎหมายเช่นกัน หรืออีกแง่มุมหนึ่งคือผลกระทบต่อความปลอดภัย การถูกคุกคามเมื่อมีเซ็กส์กับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่ไว้ใจ การถูกทำร้ายในสถานที่เสี่ยง การมีเพศสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ ปลอดภัย  และปราศจากความเสี่ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *